Travní koberce

Tisk Email

08-20-12-11-55-54-100_0628jpg.JPGTravní koberec je trávník pěstovaný na tomu určeném pozemku. Je nenahraditelný všude, tam kde očekáváme okamžitý a zaručený výsledek. Zakládá se výsevem vybrané travní směsi. Veškeré námi dodávané travní koberce pěstujeme na vlastních pozemcích o výměře 5ha. Po dobu pěstování
( minimálně 1 rok ) je trávnímu koberci věnována maximální péče. Předpěstovaný trávník je pravidelně sečen, hnojen, zavlažován. Je na něj aplikován chemický postřik proti plevelům. Poté je koberc odříznut speciální slupovací frézou na pásy o šířce 40 či 30 cm. Travní koberec je je odvezen na místo položení. Trávníkové pásy se poté pokládají na připravenou plochu.

Výhody travního koberce
100_0626jpg.JPG
  • rychlost pokládky
  • rovnoměrnost
  • kvalita porostu
  • odolnost proti zaplevelení
  • vyloučení všech rizik spojené s výsevem
  • plná zátěž již po 3-4 týdnech
  • okamžité protierozní opatření
100_0634jpg.JPG